zgrada osmasprtanica thumbPreduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa na teritoriji Grada Leskovca, koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Leskovca.
Preduzeće ima isključivo pravo obavljanja delatnosti:

Uređivanje građevinskog zemljišta;
Upravljanje javnim putevima;
Obezbeđivanje javnog osvetljenja;
Geografski informacioni sistem grada Leskovca;
Prostorno i urbanističko planiranje;

a posebno:
upravljanje javnim putevima u smislu vršenja javnih ovlašćenja upravljača puta-zaštita javnog puta, izrada projektno tehničke dokumentacije potrebne zaizgradnju i rekonstrukciju javnog puta; organizovanje i obavljanje stručnihposlova na izgradnji,rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i signalizaciji javnog puta, priprema dokumentacije potrebne za ustupanje radova na održavanju javnog puta; vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem, signalizacijom i zaštitom javnog puta,planiranje izgradnje, označavanje javnog puta i vođenje evidencije o javnim putevima isaobraćajno – tehničkim podacima za te puteve;
prostorno i urbanističko planiranje – izrada prostorne i urbanističkedokumentacije;
administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a);
geodetske aktivnosti;
vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem poslova obavljanja komunalnih delatnosti i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova naobjektima niskogradnje i visokogradnje,
izrada potrebne tehničke dokumentacije za sve objekte niskogradnje i visokogradnje;
sprovođenje postupaka u okviru objedinjene procedure za potrebe i u ime investitora, kao iostalih postupaka prema nadležnim organima;
vođenje postupaka privođenja nameni građevinskog zemljišta koji prethode projektovanju i građenju;
učešće u izradi planova i vođenju postupaka javnih nabavki koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje objekata;
upravljanje i rukovođenje investicijama;
vršenje konsultantskih usluga.
Obavljanje ovih poslova za potrebe Grada Leskovca Preduzeće vrši u skladu sa ugovorom koji se zaključuje sa Skupštinom grada Leskovca.
 

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.