zgrada osmasprtanica thumbPreduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa na teritoriji Grada Leskovca, koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Leskovca.
Preduzeće ima isključivo pravo obavljanja delatnosti:

Uređivanje građevinskog zemljišta;
Upravljanje javnim putevima;
Obezbeđivanje javnog osvetljenja;
Geografski informacioni sistem grada Leskovca;
Prostorno i urbanističko planiranje;

a posebno:
upravljanje javnim putevima u smislu vršenja javnih ovlašćenja upravljača puta-zaštita javnog puta, izrada projektno tehničke dokumentacije potrebne zaizgradnju i rekonstrukciju javnog puta; organizovanje i obavljanje stručnihposlova na izgradnji,rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i signalizaciji javnog puta, priprema dokumentacije potrebne za ustupanje radova na održavanju javnog puta; vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem, signalizacijom i zaštitom javnog puta,planiranje izgradnje, označavanje javnog puta i vođenje evidencije o javnim putevima isaobraćajno – tehničkim podacima za te puteve;
prostorno i urbanističko planiranje – izrada prostorne i urbanističkedokumentacije;
administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a);
geodetske aktivnosti;
vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem poslova obavljanja komunalnih delatnosti i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova naobjektima niskogradnje i visokogradnje,
izrada potrebne tehničke dokumentacije za sve objekte niskogradnje i visokogradnje;
sprovođenje postupaka u okviru objedinjene procedure za potrebe i u ime investitora, kao iostalih postupaka prema nadležnim organima;
vođenje postupaka privođenja nameni građevinskog zemljišta koji prethode projektovanju i građenju;
učešće u izradi planova i vođenju postupaka javnih nabavki koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje objekata;
upravljanje i rukovođenje investicijama;
vršenje konsultantskih usluga.
Obavljanje ovih poslova za potrebe Grada Leskovca Preduzeće vrši u skladu sa ugovorom koji se zaključuje sa Skupštinom grada Leskovca.
 

Upravljanje putevima i javnim zelenilom

Logo JP urbanizam i izgradnja

Planska dokumetacija na javnom uvidu

PDR za deo naselja "Obrad Lučić", istočno od opštinskog puta OP-16 –zona 2, celina 2b u Planu generalne regulacije 16 u Leskovcu

PDR za deo naselja "Obrad Lučić", istočno od opštinskog puta OP-16 –zona 2, celina 2b  u Planu generalne regulacije 16 u Leskovcu na javnom uvidu u trajanju od 15 dana, počev od 03. juna 2024.godine.

PDR za deo stambenog naselja između ulice Radanske i Balkanske na Hisaru deo podsektora 2a u planu generalne regulacije 5 u Leskovcu

PDR za deo stambenog naselja između ulice Radanske i Balkanske na Hisaru deo podsektora 2a u planu generalne regulacije 5 u Leskovcu na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 03. juna 2024.godine.

GIS grada Leskovca

Planska dokumenta Grada Leskovca
gup site
Lokacije za investiranje grada Leskovca

brounfield site

Zaštićena prirodna dobra na teritoriji Leskovca

zasticena prirodna dobra r

Portfolio za 2018. godinu

Pages from PORTFOLIO 2018 final full

Portfolio za 2019. godinu

trg 2 1

Portfolio za 2020.godinu

most f 1

Portfolio za 2022.godinu

mp 1 p

Portfolio za 2023.godinu

076299 Pano

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.