GUP granice planova

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

Generalni urbanistički plan sadrži naročito:

  1. granicu plana i obuhvat građevinskog područja;
  2. granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje;
  3. generalnu namenu površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, na nivou urbanističkih zona;
  4. generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.