Planovi detaljne regulacije u primeni za područje GUP-a

zip 256PDR ZA DEO OHRDSKOG NASELJA U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 23/17.
 
zip 256PDR ZA „DRŽAVNI PUT I REDA BR.1 (M1) - ZAPAD “ U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 23/17.
 
zip 256PDR ZA DEO PG R- A 16 - "ZELENA ZONA - ISTOK"
Službeni glasnik grada Leskovca 54/16.
 
zip 256PDR ZA DEO ROMSKOG NASELJA – NASELJE “SLAVKO ZLATANOVIĆ”
Službeni glasnik grada Leskovca 18/15.
 
zip 

256PDR ZA SEVERNI DEO BLOKA 39 U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 01/13.
 
zip 

256PDR ZA BLOK 34 U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 16/11.
 
zip 256PDR ZA REGULACIJU REKE VETERNICE
Službeni glasnik grada Leskovca 15/06.
 
zip 256PDR ZA KOMPLEKS STADIONA "DUBOČICA" U LESKOVOCU
Službeni glasnik grada Leskovca 15/19.
 
zip 256PDR ZA PODZONU 1Ž U PLANU GENERALNE REGULACIJE 19 U LESKOVCUU
Službeni glasnik grada Leskovca 24/19.
 
zip 256PDR ZA DEO ROMSKOG NASELJA „SLAVKO ZLATANOVIĆ“ U LESKOVCU, POTCELINA A8-1 U BLOKU 61, PLANA GENERALNE REGULACIJE 10
Službeni glasnik grada Leskovca 24/19.
 
zip 256PDR ZA POTCELINU 5C U CELINI 5 PLANA GENERALNE REGULACIJE 11 U LESKOVCU „NASELJE IZMEĐU BOJNIČKOG I LEBANSKOG PUTA“
Službeni glasnik grada Leskovca 24/19.
 
zip 256PDR ZA BLOK „A15“ U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10 U LESKOVCU „OHRIDSKO NASELJE“ U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 24/19.
 
zip 256
PDR ZA PODRUČJE PGR-A 5 – „HISAR“, ZA DELOVE SEKTORA 4, PODSEKTORI 4V1 I 4V2, PROSTOR IZMEĐU ULICA KOSMAJSKE I LEPŠE
STAMENKOVIĆ U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 46/20.
zip 256
PDR ZA PODCELINU "1D" I "1E" U PLANU DETALJNE REGULACIJE 12 - "VASKOVO NASELJE" U LESKOVCU

Službeni glasnik grada Leskovca 33/19.

zip 256
PDR ZA ZAPADNI DEO NASELJA „SLAVKO ZLATANOVIĆ“ U LESKOVCU, CELINE A3 I A4 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10
Službeni glasnik grada Leskovca 13/22.
zip 256
PDR ZA ZAPADNI DEO NASELJA „SLAVKO ZLATANOVIĆ“ U LESKOVCU, CELINE A3 I A4 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10
Službeni glasnik grada Leskovca 13/22.
zip 256
PDR ZA ZONU POSLOVANJA SA PORODIČNIM STANOVANJEM U SEKTORU „C2“ I DELU SEKTORA „C5“ U PGR-E 9 NA PODRUČJU GUP-A LESKOVCA
Službeni glasnik grada Leskovca 05/23.
zip 256
PDR ZA DEO NASELJA “OBRAD LUČIĆ“, ZAPADNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP 16–ZONA 2, CELINA 2A U PGR-E 16 U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 37/23.
zip 256
PDR ZA DEO NASELJA “OBRAD LUČIĆ“, ZAPADNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP 16–ZONA 2, CELINA 2A U PGR-E 16 U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 37/23.

Planovi detaljne regulacije za ostalo područje

zip 256PDR ZA LOKALNI PUT OP-74, GRDANICA-VEZA SA ADMINISTRATIVNOM GRANICOM OPŠTINE GADŽIN HAN
Službeni glasnik grada Leskovca 05/15.
 
zip 256PDR ZA REZERVOARE U SEJANICI, KOVAČEVOJ BARI I DEDINOJ BARI I PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE DO REZERVOARA U DEDINOJ BARI
Službeni glasnik grada Leskovca 05/15.
 
zip 256PDR ZA KANAL BARA I KANAL BUČAN
Službeni glasnik grada Leskovca 17/14.
 
zip 256PDR ZA DEO NASELJENOG MESTA ORAOVICA
Službeni glasnik grada Leskovca 13/13.
 
zip 256PDR OPŠTINSKOG PUTA 55 BARJE - DONJA ORUGLICA - RAVNI DEL
Službeni glasnik grada Leskovca 21/13.
 
zip 256PDR ZA FORMIRANJE DRUŠTVENOG CENTRA NASELJA U DONJOJ JAJINI
Službeni glasnik grada Leskovca 12/11.
 
zip 256PDR ZA GRADSKO IZLETIŠTE PAŠINA ČESMA
Službeni glasnik grada Leskovca 13/10.
 
zip 256PDR  ZA NOVO KORITO TULOVSKE REKE – RASTERETNI KANAL
Službeni glasnik opštine Leskovac 06/06.
 
zip 256PDR NA KORIDORU AUTOPUTA E75 BEOGRAD - SKOPLJE RAZRDA PRATEĆIH SADRŽAJA AUTOPUTA
Službeni glasnik grada Leskovca 10/10.
 
zip 256PDR ZA MAGISTRALNI CEVOVOD PITKE VODE DEONICA RUDARSKA KOSA - LESKOVAC
Službeni glasnik opštine Leskovac 02/08.
 
zip 256PDR  ZA TRASU INDUSTRIJSKOG I GRADSKOG KOLEKTORA
Službeni glasnik opštine Leskovac 15/06.
 
zip 256PDR ZA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE GRADIŠTE
Službeni glasnik grada Leskovca 8/15.
 
zip 256PDR ZA IZGRADNJU ODMORIŠTA SA BENZISKOM STANICOM BRESTOVAC SA ZAPADNE STRANE AUTOPUTA
Službeni glasnik grada Leskovca 08/09.
 
zip 256PDR ZA IZGRADNJU ODMORIŠTA SA BENZISKOM STANICOM BRESTOVAC SA ISTOČNE STRANE AUTOPUTA
Službeni glasnik grada Leskovca 08/09.
 
zip 256PDR  ZA DEO NASELJENOG MESTA SLATINA "Vodenični kompleks"
Službeni glasnik grada Leskovca 29/16.
 
zip 256PDR PDR ZA SPOMENIK KULTURE SKOBALJIĆ GRAD
Službeni glasnik grada Leskovca 42/20.
 
zip 256PDR PUTA - VEZA  DP IIA REDA BROJ 258 SA OP - 17
Službeni glasnik grada Leskovca 42/20.
 
zip 256PDR  NA PROSTORU SANITARNE DEPONIJE „ŽELJKOVAC“ U LESKOVCU
Službeni glasnik grada Leskovca 11/21.
 
zip 256PDR ZA DELOVE NEKATEGORISANIH PUTEVA NP-2 I PLANIRANOG NEKATEGORISANOG PUTA DRĆEVAC - DONJA LOKOŠNICA
Službeni glasnik grada Leskovca 05/23.
 

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.