U CELOSTI ILI U DELOVIMA KOJI NISU U SUPROTNOSTI SA PROSTORNIM PLANOM GRADA LESKOVCA PRIMENJUJU SE SLEDEĆI URBANISTIČKI PLANOVI:
 • DUP centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Leskovca u Bogojevcu (Službeni glasnik opštine Leskovac 17/95)
 • Detaljni prostorni plan za područje Gornji Bunibrod na mestu zvanom Željkovac – Bunibrodska dolina KO G. Bunibrod u Gornjem Bunibrodu za izgradnju sanitarne deponije komunalnog smeća opštine i grada (Službeni glasnik opštine Leskovac 7/93)
 • GUP Grdelice sa elementima DUP – a, GUP Vučja sa elementima DUP – a i GUP Predejana sa elementima DUP – a (iz 1966. godine)
 • Izmena i dopuna GUP – a sa elementima DUP – a za stambeno naselje „Cer“ u V. Grdelici (Službeni glasnik opštine Leskovac 11/93)
 • Izmena i dopuna GUP – a za naseljeno mesto Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 22/92)
 • DUP za nastavak ulice Jove Stamenkovića i formiranje stambenog prilaza u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 11/93)
 • Izmena i dopuna DUP – a za KP br. 121/2 i 120/2 u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 18/88)
 • DUP za varošicu Predejane za deo južno od Rupske reke (Službeni glasnik opštine Leskovac 36/82)
 • DUP za stambeno poslovni blok u ulici Maršala Tita u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 26/81)
 • DUP za stambeni blok "Šumska sekcija" u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 8/79)
 • DUP za kompleks zemljoradničke zadruge "Predejane" u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 17/78)
 • Izmena i dopuna DUP – a za KP br. 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 KO Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 5/87)
 • Izmena DUP – a za naselje Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 13/80)
 • Izmena DUP – a za KP br. 1939/2, 1980 i 182 KO Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 6/80)
 • Izmena i dopuna DUP – a za deo naselja Grdelica na desnoj obali reke Južne Morave (Službeni glasnik opštine Leskovac 6/80)
 • Izmena i dopuna odluke o usvajanju urbanističog plana Grdelice (Službeni glasnik opštine Leskovac 8/79)
 • Izmena urbanističkog plana Grdelice (Službeni glasnik opštine Leskovac 21/79)
 • Rešenje o izmeni dela trase saobraćajnice "Danilo Bošković" i proširenje kompleksa stolarijskog preduzeća "Danilo Bošković" u Grdelici (Službeni glasnik opštine Leskovac 24/78)
 • Uslovi za uređenje prostora groblja u Belanovcu – proširenje i uređenje (Službeni glasnik opštine Leskovac 02/94)
 • Uslovi za uređenje prostora za izgradnju auto–puta E–75 Beograd – Niš – Skoplje, za deonicu Pečenjevce – Grabovnica od km 845+700 do 867+300 (Službeni glasnik opštine Leskovac 04/93)
 • Uslovi za uređenje prostora za izgradnju auto–puta E–75 Beograd – Niš – Skoplje, za deonicu Pečenjevce – Grabovnica od km 854+852,63 do 855+198,60 i od km 845+150 do 845+700 (Službeni glasnik opštine Leskovac 13/93)

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.